Home / Bydgoszcz / Kultura / 10 lat szły starania na istota przywrócenia Bydgoszczy pustego w 1943 roku poprzez okupantów niemieckich, dowodzie znanego osiedla, monumentalnej rzeźby berlińskiego artysty Ferdynanda Lepckego.

10 lat szły starania na istota przywrócenia Bydgoszczy pustego w 1943 roku poprzez okupantów niemieckich, dowodzie znanego osiedla, monumentalnej rzeźby berlińskiego artysty Ferdynanda Lepckego.

Do ogrodu Kazimierza Wyjątkowego na wprost fontanny “Potop” kolejny setki bydgoszczan. Istniał bieżące solidny jasność Stowarzyszenia Odbudowy Bydgoskiej Fontanny „Potop”. 10 lat mieszkały zainteresowania na sprawę przywrócenia Bydgoszczy zniszczonego w 1943 roku poprzez okupantów niemieckich, dowodu polskiego centrum, monumentalnej rzeźby berlińskiego artysty Ferdynanda Lepckego. – Wielcy jesteśmy, iż po 10 latach energie naszego towarzystwa potrafimy ofiarować społeczeństwu własnego centrum w sumy zrekonstruowaną, z zachowaniem jakości pierwowzoru, fontannę Potop – powiedział prezes stowarzyszenia prof. Zygmunt Mackiewicz.


Rzeźba będąca biblijny potop istnieje najuczciwszym pomnikiem z pucharu w północnej Europie. Waży 8 styl natomiast istnieje okazała na 7 metrów. Artysta rzeźbiarz Michał Pronobis wiernie zrekonstruował dzieło, jakie w 1904 roku dał Ferdynand Lepcke, i w 1943 roku Niemcy przetopili na armaty. Prace odlewnicze przygotowano w sal Jacka Guzery koło Kielc. Transportu składników prac z odlewni do Bydgoszczy przystąpiła się nieodpłatnie firma Auto-Hol Piotr Jodko. Koszt renowacji przekroczył 2 mln zł.
Zaszczytu odsłonięcia odbudowanej fontanny dostąpili uczniowie dwóch sąsiednich szkół: Sara Szustakiewicz i Bartosz Ługowski z Także Liceum Ogólnokształcącego oraz Wiktoria Musiał oraz Paweł Łukowicz z Lokalnego Oddziału Szkół Ciekawych im. Leona Wyczółkowskiego. Zagrała orkiestra dęta, a pantomimę „Potop” przedstawił teatr „Dar”. – Marzenia Bydgoszczy osiągnęły się. Oraz zadowoliły się dlatego, bo myśmy znacznie obecnego żądali – stwierdził wiceprzewodniczący stowarzyszenia odbudowy Potopu, bydgoski radny Stefan Pastuszewski.
Podczas zabawie wojewoda Ewa Mes Złotym Krzyżem Zasługi odznaczyła Józefa Herolda, któregokolwiek spośród pomysłodawców odbudowy Potopu. Natomiast Rafał Bruski Medalem Prezydenta Miasta Bydgoszczy za przywrócenie centrum jego przedwojennego symbolu uhonorował Stowarzyszenie Odbudowy Bydgoskiej Fontanny „Potop” i rzeźbiarza Michała Pronobisa, odlewnika Jacka Guzera i Piotra Jodko.