Home / Bydgoszcz / Nowe kierunki na UKW

Nowe kierunki na UKW

Pracownicy UKW wciąż zaskakują proponując studentom zajęcia przewidziane w oparciu o umiejętności popularne na bazaru akcji. Właśnie taką propozycją będą pamiętały osoby, które zdecydują się studiować socjologię. Wtedy oczywiście na aktualnym kursie powstały dwie ostatnie umiejętności: „Innowacyjność w dziedzin społecznej” a „Doświadczenia powszechne oraz rynkowe”.

Ojcami ich wyprodukowania są pracownicy Katedry Socjologii UKW, pracującej od 2008 roku na Odsetku Władz i Nauk Społecznych. Wykładowcy wypełniają się różnymi polami socjologicznych dociekań, jakimi pragną zainteresować innych pracowników. Zaproponowane przez nich specjalizacji wystartują w październiku 2016 roku. Czym dadzą się od aktualnych, które są obecne już obecnie?

Budynek_Copernicanum_UKW,_Bydgoszcz,_ul._Kopernika_1_by_AW

Specjalność „Innowacyjność w okolic publicznej” rozkłada na wytwarzanie umiejętności interesowania się nowatorskimi inicjatywami, których obiektem jest podniesienie formie działania mieszkańców. Nasze przykłady innowacji publicznych to póz. akcje t.j. „Szlachetna paczka”, banki czasu, kooperatywy spożywcze, smart cities czy tworzenie społecznościowe. Innowacyjność jest priorytetem rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Regionalnej także a na planowanej specjalności studenci zapoznają się, jak malować i rozwiązywać nowe projekty społeczne. Poznają najnowsze trendy zmian społecznych, przemianie w placu kultury, sposobu życia także oryginalnych środowisk. — Specjalność „Innowacyjność w strefy publicznej” to propozycja wyznaczona do świadomości poszukujących, chcących świadomie kształtować rzeczywistość społeczną.

Inna z planowanych specjalności: „Badania narodowe i rynkowe” zwraca się na doświadczeniach ludzkich zachowań. Kadra wykładowców wyposaży studentów w nauki odpowiednie do indywidualnego opracowania i wypełniania pytań dotyczących np. opinii publicznej, ewaluacji, badań marketingowych, testów konsumenckich, analiz mniejszości etnicznych czy kultury popularnej. Studenci poznają tajniki realizacji badań przez Internet oraz wdrożą się, jak prowadzić projektem badawczym.

Praktyczne kwalifikacje będą przygotowywać pod okiem doświadczonych badaczy. — Część działań wywoływana będzie poprzez praktyków z Tytułu Statystycznego w Bydgoszczy. Tam również uczniowie będą mogli osiągać pracy zawodowe, jaka będzie realizować miejsca z uczniami nowej umiejętności.

Pracownicy Katedry Socjologii UKW pragną pomóc studentom zdobyć umiejętności, jakie są obecnie wskazywane przez przedsiębiorców, jako niezwykle skazane na zbycie pracy. W układzie spośród owych ustalono liczne zajęcia warsztatowe kształtujące szeroki wachlarz kompetencji społecznych.

Tak przygotowani studenci będą potrafili zarabiać m.in. w instytucjach badawczych, firmach marketingowych i reklamowych, organizacjach pozarządowych, samorządzie terytorialnym, zakresach zarządzania kapitałami ludzkimi, instytucjach światłych i medialnych. Absolwenci będą wyjątkowo posiadać zdolności konieczne do otwarcia własnej pracy gospodarczej a prowadzenia organizacji pozarządowej.