Home / Budownictwo / Solidność ogrodzenia chce nie tylko od jego form

Solidność ogrodzenia chce nie tylko od jego form

Reklama: Panele ogrodzeniowe Bydgoszcz

Solidność ogrodzenia zależy nie ale od jego formie, ale i z prawidłowego montażu.
Głębokość, na którą należy wkopać słup pod ogrodzenie, określa granica przemarzania gruntu, jaka jest nowa w danych regionach Polski.

Może się ona wahać od 0,8 m do nawet 1,4 m. Fundament powinien stanowić co kilka tak głęboki jak głębokość, na jaką na określonym regionie zamarza grunt. Fundament poniżej strefy przemarzania gwarantuje, że nasze ogrodzenie nie ucierpi podczas ruchów gruntu połączonych z zamarzaniem.
Średnica otworu, zarówno kopanego, kiedy i wierconego, powinna zawierać 20-25 cm. Kopiąc węższe otwory, ryzykujemy, że nasze ogrodzenie nie będzie trwałe. Z zmian większy otwór to wiele betonu, jaki będzie konieczny do jego zalania.
Beton w temperaturze + 20 C nieco więcej po miesiącu osiąga 100% siły na ściskanie. Do montażu siatki, który skupia się z szerokim działaniem odporności na słupy podczas jej napinania, przy sprzyjających warunkach pogodowych można rozpocząć po tygodniu (o ile beton osiągnął już wystarczającą wytrzymałość, szacowaną na jakiś 70% całkowitej odporności na ściskanie). Przy panelach nie ma takich obciążeń dodatkowo mocna je zamontować po 2-3 dniach z osadzenia słupów.
W wypadku ogrodzenia z paneli montaż przebiega sekwencyjnie (słup – panel – słup – panel). Ogrodzenia z sieci najpierw wymaga osadzenia wszystkich słupów, na które następnie rozciąga się siatkę. Szczegóły montażu zależne są od typu systemu, słupów, na których będzie montowany, a oraz od tego, czy ograniczenie będzie inicjowane na podmurówce.