Home / Bydgoszcz / Wody podziemne, zanieczyszczone ściekami wypływającymi ze składowiska odpadów przemysłowych.

Wody podziemne, zanieczyszczone ściekami wypływającymi ze składowiska odpadów przemysłowych.

O złym stanie centrum na krajach dawnego Zachemu rzekło się od punktu likwidacji zakładów chemicznych. Jesienią ubiegłego roku publikowali, że instalacje przy składowisku odpadów „Młoda” na gruncie dawnej fabryki zostały wyłączone. Nie manipuluje tzw. ujęcie barierowe i oczyszczalnia ścieków. Wszystko, co przez lata robiono na składowisku odpadów w północno-wschodniej części Zachemu, razem z wodami gruntowymi ścieka w miejsce osiedli Łęgnowo i Plątnowo. Zagraża więcej wodom Wisły.

 

Dr Dorota z Imprez Górniczo-Hutniczej w Krakowie, od lat pokazująca próbowania tego miasta, mówiła nam, w czym żyje zagrożenie: – Wody podziemne,
zanieczyszczone ściekami wypływającymi ze składowiska odpadów przemysłowych „Młoda” w Zachemie, definiują się ekstremalnie wysokimi stężeniami materii organicznych, które są toksyczne, i nierzadko kancerogenne (rakotwórcze – dop. red.) i mutagenne (mogące nieść zmiany genetyczne – dop. red.). Spośród bieżącego same powodu instalacje, które do 2014 roku zabezpieczały składowisko, decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Medium w Bydgoszczy z 14 września ub. roku planowały zostać już włączone. Celem tym obarczono syndyka masy upadłościowej dawnych zakładów oraz indywidualną organizację z Poznania, która duże Bydgoskie składowisko uzyskała za niewielkie pieniądze. – Wola nie stała zrobiona – informuje rzecznik RDOŚ w Bydgoszczy. I syndyk, i firma zaskarżyli postanowienie RDOŚ do Całego Dyrektora Ochrony Medium w Warszawie. – Wada ta, do czasu wydania rozstrzygnięcia przez GDOŚ w Warszawie prowadzącego ją w rzeki, nie nabyła cech szansy oraz jako taka nie podlega wykonaniu, tym mocniej że przeciętna ze części zobowiązanych do uruchomienia zatrzymania w nieostatecznej decyzji RDOŚ nie wykazała że chce podjęcia zajęć w współczesnym limicie. Wskazuje na współczesne, że RDOŚ z punktem pozachemowskich niebezpiecznych odpadów został zostawiony sam sobie. To dużo? Prawie nic… Sytuację na zapotrzebowanie RDOŚ ma pomagać AGH w Krakowie.

Impreza stanowi kochaną władzą w Polsce, dysponującą zbadaniem a owocami aktualnych badań, umożliwiających na zaplanowanie systemu remediacji składowiska „Zielona” – podkreśla rzecznik RDOŚ. To owa uczelnia ma pokazać możliwości zahamowania szerzenia się ścieków, a też skuteczności działania instalacji tamującej wypływ zanieczyszczeń z „Surowej”. Co dalej? RDOŚ tenże chce włączyć ujęcie barierowe. Tyle tylko, iż będzie wtedy mógł skończyć wcześniej po stworzeniu przez AGH projektu. Czas realizacji umowy stał ustalony na czerwiec 2017 r. – Należy jednakże podkreślić, że nie mamy zasobów finansowych umożliwiającymi na niezwłoczne uruchomienie ujęcia.

– Realizowania też będą umiały stać wykonane przez RDOŚ w Bydgoszczy po podaniu ich płacenia ze sposobów zewnętrznych. Dotąd nie wiadomo, kto płaci za opinię o zabezpieczeniu ujęcia barierowego i oczyszczalni ścieków w 2014 roku. RDOŚ jesienią 2016 roku powiadomił prokuraturę o ofercie zrobienia przestępstwa przez… kogoś, kto wyłączył instalację.